Ασφάλεια

(0 review)
25
students
0
Free

Στο εν λόγω μάθημα θα γνωρίσετε τα πιο σημαντικά βήματα προκειμένου να αναγνωρίζετε τις απειλές του διαδικτύου, καθώς και τα εργαλεία για να τις...

Free

Επίλυση Προβλημάτων

(0 review)
24
students
0
Free

Περιγραφή Ενότητας Στόχος της ενότητας είναι να διδάξει στους εκπαιδευόμενους τεχνικά προβλήματα, λύσεις, την πρόσβαση σε υποστηρίξεις και τη χρήση ανατροφοδοτήσεων τις οποίες μπορούν...

Free

Επεξεργασία Πληροφόρησης

(0 review)
24
students
0
Free

Η ενότητα είναι δομημένη σε 2 υπό-ενότητες: υπό-ενότητα 1 – Μηχανές Αναζήτησης και υπό-ενότητα 2 – Κριτική σκέψη κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των πληροφοριών....

Free

Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση

(0 review)
21
students
0
Free

Περιγραφή Ενοτήτων: Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση είναι μια διαδικασία με την οποία ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ ατόμων μέσω ενός κοινού συστήματος...

Free

Βασική Δημιουργία Περιεχομένου

(0 review)
20
students
0
Free

Περιγραφή Ενότητας Στη σύγχρονη κοινωνία απαιτείται η γνώση του βασικού επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων, προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος στο ψηφιακό κόσμο και στην αγορά εργασίας....

Free
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων