PRIMUL REZULTAT

O1: Dezvoltarea cadrului de construire a competențelor digitale prin intermediul rețelelor sociale pentru persoanele cu un nivel scăzut de calificare, șomere, cu vârsta de peste 45 de ani.

Scopul este acela de a dezvolta cadrul metodologic pentru dobândirea de competențe digitale prin intermediul rețelelor sociale de către persoanele șomere cu un nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 45 de ani, în ideea de a spori accesul acestora la oportunitățile de angajare.

Raport național

AL DOILEA REZULTAT

O2: Dezvoltarea și testarea pilot a platformei de resurse online pentru construirea competențelor digitale ale șomerilor cu nivel scăzut de calificare cu vârsta de peste 45 de ani.

O2 vizează dezvoltarea și implementarea-pilot a unei platforme online de resurse pentru construirea competențelor media sociale ale șomerilor cu nivel scăzut de calificare, pe baza cadrului elaborat în cadrul O1.

AL TREILEA REZULTAT

O3: Elaborarea și diseminarea manualului pentru profesioniștii care susțin șomerii

Obiectivul O3 este de a promova utilizarea cadrului de creare a competențelor și a platformei pentru profesioniștii și organizațiile care activează în furnizarea de servicii de formare și suport pentru șomerii cu nivel scăzut de calificare cu vârsta de peste 45 de ani (consilieri pentru ocuparea forței de muncă / carieră, , recrutori, societatea civilă).

Broșură de prezentare

* Toate rezultatele proiectului sunt disponibile în mod gratuit pentru părțile interesate și pentru public.

Sari la bara de unelte